Tag Archives: Mơ từ 0 đến 1000

Học Mơ từ 0 đến 1000

Học từ vựng là bước đầu tiên trong việc học văn bản. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm hiểu về 1000 từ cơ bản và làm quen với cách phát âm của chúng. Hãy tập trung vào các từ vựng cụ thể, học cách sử dụng chúng trong câu và đọc nhiều để làm quen với cách sử dụng chúng.